Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków MKS „CHEŁMIEC” WAŁBRZYCH

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków MKS „CHEŁMIEC” WAŁBRZYCH

Zarząd Młodzieżowego Klubu Sportowego Chełmiec Wałbrzych, informuje o terminie Sprawozdawczego Walnego Zebranie Członków stowarzyszenia, które wyznaczono na dzień 24 czerwca 2024 roku, na godzinę 17:30 (1 termin), 17:45 (2 termin) w sali konferencyjnej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 39, I piętro. Porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pod nazwą Młodzieżowy…