Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków MKS „CHEŁMIEC” WAŁBRZYCH

Zarząd Młodzieżowego Klubu Sportowego Chełmiec Wałbrzych, informuje o terminie Sprawozdawczego Walnego Zebranie Członków stowarzyszenia, które wyznaczono na dzień 24 czerwca 2024 roku, na godzinę 17:30 (1 termin), 17:45 (2 termin) w sali konferencyjnej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 39, I piętro.

Porządek obrad

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pod nazwą Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Wałbrzych z/s w Wałbrzychu w dniu 24 czerwca 2024 roku.

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego obrad, prawidłowości zwołania Zebrania
  i zdolności Zebrania do podejmowania Uchwał
 4. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania
 5. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2023
 6. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego z działalności Zarządu za rok 2023
 7. Przedstawienie Sprawozdania z Komisji Rewizyjnej
 8. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. trybu podejmowania Uchwał w trakcie Zwyczajnego Zebrania WZC w dniu 24.06.2024
  2. przyjęcia Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego z działalności Zarządu za rok 2023
  3. przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023
 9. Sprawy różne
 10. Zakończenie

POZOSTAŁE Newsy

Młodzieżowy Klub Sportowy
Chełmiec Wałbrzych

ul. Wysockiego 11a
58-300 Wałbrzych

NIP 886 288 79 91

NAWIGACJA

Copyright Klub Chełmiec Wałbrzych © 2024. Design: LIME FOX Marzena Zagrodna